JM Modülü-PRESS


Türkiye’nin, 1995 yılından itibaren üye olduğu Gümrük Birliği çerçevesinde Avrupa Birliği ile Türkiye arasında pek çok ürün serbest dolaşıma açılmıştır ve ticarete konu olmaktadır. Türkiye ve AB arasındaki bu ortaklık, hem ürleticiler hem de tüketiciler açısından büyük önem taşımaktadır. AB ile ortak normların ve mevzuatın geliştirilmesi, bu ortaklığın sürdürülebilirliğinin temel teminatıdır. Bu nedenle sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonominin anlaşılması büyük önem taşımaktadır. AB, 2000’li yılların başından itibaren sürdürülebilir bir küresel ekonominin tasarımında temel aktörlerden biri haline gelmiştir. Böylece; daha yeşil, daha akıllı ve daha güçlü bir AB için sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında 2050 yılına kadar net karbon emisyonlarının sıfırlanması hedefini ortaya koymuştur. Paris Antlaşmasını imzalayan Türkiye de, bu hedefin bir diğer ortağıdır. Döngüsel ekonomi modeline geçişin itici güçlerinden biri de Tek Pazar olmuştur.AB Komisyonu tarafından 2020 yılında hazırlanan Yeni Döngüsel Ekonomi Aksiyon Planı, sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarının benimsenmesine odaklanmaktadır. Bu Modül, Sürdürülebilir Tek Pazarın anlaşılması ve stratejilerin geliştirilmesi, Türkiye açısından uygulama modellerinin benimsenmesi için akademik bir tartışma zemini oluşturmayı hedeflemektedir.