TANITIM

…::::: Tarihçe :::::…

Avrupa Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi “ATMER”, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 9 Şubat 1989’da kurulmuştur. 1989 yılında ilk müdürü Prof. Dr. Canan Balkır olmuştur. Daha sonra 1996’da müdürlük görevini Prof. Dr. Rezzan Tatlidil üstlenmiştir. 1997’de ATMER müdürlüğü görevini Prof. Dr. Semra Aytuğ üstlenmiştir. 2009 yılında Prof. Dr. Serkan Odaman ATMER müdürlüğü görevine atanmıştır. 2020 yılında Prof. Dr. Asuman Altay ATMER müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Merkezin şu anda müdürlüğünü üstlenen Doç. Dr. Burçak Müge Vural 2020 Ağustos ayında görevlendirilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü öğretim üyesi olan Doç. Dr. Burçak Müge Vural’ın Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde çok sayıda akademik çalışması ve projesi bulunmaktadır. Doç. Dr. Burçak Müge Vural’ın müdüriyetinde müdür yardımcısı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çetin ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Dr. Emre Bilgin Sarı görev almaktadır.

ATMER kuruluşundan bugüne sürekli gelişim içinde olan bir merkez görünümündedir. Teknolojinin gelişimine paralel olarak merkez yeniliklere açık olmuş özellikle son dönemde internet üzerinde projeler geliştirerek ilk etapta Türkiye geneline daha sonra da Dünya’ ya açılma hedefini ortaya koymuştur.

…::::: Temel Amaçlar :::::…

ATMER’in Amacı, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini izlemek, AB ile bütünleşme sürecinde ekonomik ve sosyal yapının uyumlaştırılmasında görev alacak kamu ve özel kesimdeki elemanları eğitmek ve AB ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan alanlarda bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmaktır.

Türkiye’nin uluslararası ekonomik ilişkileri kapsamında dış ticaret, turizm, ulaştırma, taşımacılık ile uluslararası hizmetler sektörü ve diğer ilgili alanlarda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, bu alanlardaki birikimleri ilgili kuruluşlara aktarmak ve ilgili alanlarda kamu ve özel kesimdeki elemanların eğitimine katkıda bulunmaktır. ATMER, son dönemde internet teknolojisini kullanarak uzaktan eğitim programlarıyla ulusal çapta etkileşimi hedeflemiştir. Bu hedefin fizibilite ve alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve uygulama sürecinin başına ulaşılmıştır.

…::::: ATMER LOGO :::::…