TANITIM

…::::: Tarihçe :::::…

Avrupa Çalışmaları Araştırma Ve Uygulama Merkezi,Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 9 Şubat 1989’da kurulmuştur. 1989 yılında ilk müdürü Prof. Dr. Canan Balkır olmuştur. Daha sonra 1996’da müdürlük görevini Prof. Dr. Rezzan Tatlidil üstlenmiştir. 2009 yılına kadar ATMER müdürlüğü görevini Prof.Dr. Semra AYTUĞ üstlenmiştir. Görev süresi 2009 yılında tamamlanmıştır. Merkezin şu anda müdürlüğünü üstlenen Prof. Dr. Serkan Odaman 2009’da bu göreve atanmıştır. ATMER kuruluşundan bugüne sürekli gelişim içinde olan bir merkez görünümündedir. Teknolojinin gelişimine paralel olarak merkez yeniliklere açık olmuş özellikle son dönemde internet üzerinde projeler geliştirerek ilk etapta Türkiye geneline daha sonra da D ünya’ ya açılma hedefini ortaya koymuştur.

…::::: Temel Amaçlar :::::…

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini izlemek,AB ile bütünleşme sürecinde ekonomik ve sosyal yapının uyumlaştırılmasında görev alacak kamu ve özel kesimdeki elemanlaıi eğitmek ve AB ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan alanlarda bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmaktır. Türkiye’nin uluslararası ekonomik ilişkileri kapsamında dış ticaret, turizm,ulaştırma,taşımacılık ile uluslararası hizmetler sektörü ve diğer ilgili alanlarda bilimsel araştıirma ve incelemeler yapmak,bu alanlardaki birikimleri ilgili kuruluşlara aktarmak ve ilgili alanlarda kamu ve özel kesimdeki elemanlarıin eğitimine katkıda bulunmaktır. ATMER, son dönemde internet teknolojisini kullanarak uzaktan egitim programlarıyla ulusal çapta etkileşimi hedeflemiştir. Bu hedefin fizibilite ve alt yapı çalıişmaları tamamlanmış ve uygulama sürecinin başına ulaşılmıştır.

…::::: ATMER LOGO :::::…