Prof. Dr. Serkan Odaman

E-Mail: serkan.odaman@deu.edu.tr

1972 yılında İzmir'de doğdu. Orta öğrenimini İzmir Saint Joseph Fransız Lisesinde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İzmir Barosuna bağlı olarak yaptığı Avukatlık Stajı sonrasında, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında "Araştırma Görevlisi" olarak göreve başladı. "Türk Yargı Sisteminde Toplam Kalite Yönetimi" başlıklı ortak çalışmasıyla 1998 yılı TÜSİAD-KALDER III.Toplam Kalite Yönetimi Makale Yarışması Birincilik Ödülünü kazandı. 1998 yılında "İşçinin Haklı Sebeple Fesih Hakkı" konulu Yüksek Lisans tezini, 2002 yılında da "İşverenin Hizmet Sözleşmesini Ahlak ve İyiniyet Kuralları ve Benzerlerine Aykırılık Nedeniyle Fesih Hakkı" konulu Doktora tezini tamamladı. 2003 yılında askerlik hizmetini bitirdi. 2008 yılında "Türk ve Fransız İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisi" konulu çalışmasıyla İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçenti unvanını kazandı. 2013 yılında Profesör unvanı aldı. Halen aynı anabilim dalında Profesör olarak görevine devam etmekte olup 03.11.2009 tarihinde ATMER Müdürü olarak atanmıştır. Yayınlanmış üç adet kitabı, bir mevzuat derlemesi, İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışma İlişkileri ve Yönetimi konularında çok sayıda makalesi, sunmuş olduğu tebliğler ve vermiş olduğu eğitimler mevcuttur. Halen Aydın Bölgesi (Aydın, Denizli, Muğla) Resmi Arabulucusu olarak da görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Prof.Dr.Serkan Odaman, ELSA-Avrupa Genç Hukukçular Derneği İzmir Şubesi Kurucu Üyesi, Bornova Rotary Kulübü Üyesi, İzmir Saint Joseph'liler Derneği Üyesi, Karşıyaka Spor Kulübü Üyesidir ve Fransızca ile İngilizce bilmektedir.


image 2