Yard.Doç.Dr. Nazmi ÜSTE

İletişim İçin Tıklayın Lütfen

Yrd. Doç. Dr Nazmi Üste, 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. 1994' de Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans derecesini alarak bilim uzmanı olmuş, 1998'de ise aynı enstitüde doktora derecesi alarak Doktor unvanını almıştır. Doktora tez yazım aşamasında Yunanistan'a giderek bilimsel araştırma ve gözlemlerde bulunan ÜSTE, halen Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 04 12 2002 tarihinde Avrupa topluluğu Uluslararası Ekonomik İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATMER) Müdür Yardımcılığına atanan Yrd. Doç. Dr. Nazmi ÜSTE, Eylül 2004 tarihinde ise Dokuz Eylül Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcılığına atanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Nazmi ÜSTE, Uluslararası Politika, Türk Dış Politikası, Siyasi Tarih, Siyasal Sistemler, Siyasal Düşünceler Tarihi, Uluslararası Hukuk derslerini lisans düzeyinde ve Araştırma Yöntemleri dersini ise lisans üstü düzeyde vermektedir.


image 2