Doç.Dr. Hakan AY

İletişim İçin Tıklayın Lütfen

Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir 1964
İlk Öğrenimi: 1970 - 1975 Topaltı İlkokulu
Orta Öğrenimi: 1975 - 1982 Hürriyet Ortaokulu, İzmir Atatürk Lisesi
Yüksek Öğrenimi: 1982 - 1986 Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
L.Üstü Öğrenimi: 1986 -1989 DEÜ-SBE Türkiye' de Savunma Harcamalarının Kamu Harcamaları İçindeki Yeri ve İktisadi Gelişme Üzerindeki Etkileri/p>
Doktora Öğrenimi: 1990-1996 DEÜ-SBE Vergi Politikalarının Uygulanmasında Ekonomik Çıkar Gruplarının Rolü Türkiye Örneği-
Mesleki Durum :
1987-1990 yılları arasında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliğinde Kontrolör olarak çalışmıştır.
1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır.
1997 yılında D.E.Ü. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Maliye Teorisi Ana Bilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanmıştır.
11.09.1999-31.08.2000 döneminde George Mason Üniversitesinde (ABD) Ziyaretçi Öğretim Üyesi olarak bulunmuştur.
22.04.1999-09.04.2003 döneminde Maliye Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
04.12.2002 tarihinde DEÜ-ATMER (Avrupa Topluluğu Uluslararası Ekonomik İlişkiler Araştırma Ve Uygulama Merkezi) Müdür Yardımcılığına atanmış olup halen bu görevi sürdürmektedir.


image 2